Δημιουργική επικοινωνία.

H επικοινωνία έχει αρχίσει να μεταβάλλεται, απο έντυπη να γίνεται Ψηφιακή.

Συνεργασίες