Δημιουργική επικοινωνία.

H επικοινωνία έχει αρχίσει να μεταβάλλεται, απο έντυπη να γίνεται Ψηφιακή.
Είναι φανερό ότι τα μέσα έκφρασης
έχουν αλλάξει.

Πρέπει να προσαρμοζόμαστε ανάλογα
με την εποχή και τις ανάγκες που
δημιουργούνται.

Παρόλα αυτά, ούτε η έντυπη επικοινωνία
μπορεί να αποκλειστεί. αλλά ούτε και η
ηλεκτρονική επικοινωνία είναι η λύση
για κάθε πρόβλημα.

Όλα πρέπει να είναι συνδυασμός
για την μεγαλύτερη σχέση απόδοσης-
κόστους.

Στο portfolio ακολουθούν μερικά
παραδείγματα εφαρμοσμένης επικοινωνίας
εφαρμοσμένα απο την δημιουργική ομάδα
του kouzinogatos.gr

Συνεργασίες